ANBI status

De stichting So What’s Next werd opgericht in 2016 (KvK Eindhoven nr 65863186) en hanteert het bestuur-model. De stichting is door de Belastingdienst gekenmerkt als Culturele ANBI. Het projectbureau is gehuisvest in Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven en is een zelfstandige, autonoom programmerende organisatie. Stichting So What’s Next hanteert de Governance Code Cultuur.

De Stichting heeft als missie om een of meer muziekfestivals onder de noemer van So What’s Next te organiseren, waarmee onder andere wordt bijgedragen aan talentontwikkeling. Het meerdaagse festival biedt ruimte om de meest urgente artistieke ontwikkelingen, toonaangevend (inter)nationaal toptalent, publiek en muziekprofessionals op het gebied van jazz & beyond samen te brengen, met als doel een onderscheidende, toegevoegde waarde te leveren aan het (inter)nationale muziekleven. door het organiseren van een jaarlijks eigentijds jazzfestival en hiermee:

  1. Ruimte te bieden aan urgente artistieke ontwikkelingen in jazz & beyond;
  2. Toonaangevend (inter)nationaal toptalent, publiek en professionals op het gebied van jazz & beyond samen te brengen;
  3. Een duurzame bijdrage aan de in- en doorstroom van professioneel talent te leveren.

De stichting opereert zonder winstoogmerk en richt zich voor meer dan 90 % richt op cultuur en daarmee het algemeen belang dient. De realisatie wordt vooral mogelijk gemaakt door meerjaren subsidieverstrekkers Gemeente Eindhoven, Provincie Noord Brabant en Fonds Podiumkunsten. Jaarlijks vindt financiële verantwoording plaats via een accountantsverslag opgemaakt door Abel accountantskantoor.

Stichting So What’s Next

Stichting So What’s Next
Jan van Lieshoutstraat 3
5611 EE Eindhoven
+31402655600

www.sowhatsnext.nl
info@sowhatsnext.nl

Kamer van Koophandel: 65863186
RSIN nummer: 856293246

Samenstelling onbezoldigd bestuur:

Paul Bruger – chairman
Bas Martens – treasurer/secretary
Hans Matheeuwsen – board member

Stichting So What’s Next heeft geen medewerkers in dienst.