Jaimie Branch & Ava Mendoza - So What's Next

 

Jaimie Branch & Ava Mendoza

SUN 2 NOV | 15.30 - 16.15
FIFTH NRE | THE MAIN

Deze act is onderdeel van het gratis programma en is dus zonder ticket bij te wonen.

Jamie Branch en haar trompet. Met haar klassieke training en unieke, muzikale stem heeft ze bijgedragen aan vele projecten, niet alleen in jazz maar ook in punk, noise, indie-rock, electronica en hip-hop. Ava Mendoza en haar gitaar. Onfeilbare techniek, maar verbazingwekkend expressief spel. Mendoza weet wat ze beter doet dan bijna ieder ander op deze planeet, verhalen vertellen met haar instrument. Dit duo is voor iedereen die geïnteresseerd is in een toekomst van geestelijke expansie.

This act is part of the free program and can therefore be attended without a ticket.

Jamie Branch and her trumpet. With her classical training and unique musical voice she has contributed to a wide range of projects, not only in jazz but also punk, noise, indie rock, electronic and hip-hop. Ava Mendoza and her guitar. Impeccable technique, but astonishingly expressive playing. Mendoza knows what she does better than almost anyone else on the planet, which is tell stories with her instrument. This duo is for anyone interested in the future of mind expansion.