O-Janà - So What's Next

 

O-Janà

SUN 3 NOV | 17.15 - 18.00
PATERSKERK (DomusDela)

Deze act is onderdeel van het gratis programma en is dus zonder ticket bij te wonen.

O-Janà is het spannende duo van vocalist/sampler Ludovica Manzo en electronisch muzikant/pianist Alessandra Bossa. Deze avontuurlijke combinatie van vrije geesten creëert muziek die zich beweegt van electronica tot songwriting en improvisatie. Hun composities kenmerken zich door vloeibare soundscapes met melodiëen op een mix van geprepareerde piano en electronische sounds met geestige of soms provocerende lyrics.

This act is part of the free program and can therefore be attended without a ticket.

O-Janà is a duo of vocalist/sampler Ludovica Manzo and electronic musician/pianist Alessandra Bossa. This adventurous combination of free spirits create music which moves from electronics to songwriting to free-improvisation. Their compositions are characterized by smooth and liquid soundscapes with melodies lying on a mix of prepared piano and electronic sounds with funny or sometimes provoking lyrics.