Stichting So What’s Next?
Jan van Lieshoutstraat 3
5611 EE Eindhoven
+31402655600

www.sowhatsnext.nl
info@sowhatsnext.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 65863186
RSIN nummer: 856293246

Doelstelling stichting:
Het realiseren van vernieuwende, onderscheidende, culturele evenementen in of vanuit Eindhoven, ter verrijking van het (inter)nationale muziekleven, in het bijzonder het jaarlijkse So What’s Next? festival.

Samenstelling onbezoldigd bestuur:
Paul Bruger – voorzitter
Bas Martens – penningmeester/secretaris
Jessica de Heer – bestuurslid

Stichting So What’s Next? heeft geen medewerkers in dienst.

DOWNLOADS

Statuten, documenten over de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van Stichting So What’s Next? en de laatst beschikbare financiële jaargegevens zijn hier te vinden.

Foundation So What’s Next?
Jan van Lieshoutstraat 3
5611 EE Eindhoven
+31402655600

www.sowhatsnext.nl
info@sowhatsnext.nl

Chamber of Commerce registration number: 65863186
RSIN nummer: 856293246

Objective of the foundation:
Realizing innovative, distinctive, cultural events in or from Eindhoven, to enrich national and international musical life, in particular the annual So What’s Next? festival.

Composition of the unpaid board:

Paul Bruger – chairman
Bas Martens – treasurer/secretary
Jessica de Heer – board member
Barend Fransen – board member

Foundation So What’s Next? has no employees.

DOWNLOADS

Statutes, documents about the main features of the current policy plan of the So What’s Next? and the latest available annual financial data can be found here.